TRANG CHỦ

TƯ VẤN

0333.404.339

INTERNET DN NHỎ

INTERNET DN LỚN

INTERNET CÁ NHÂN

TRUYỀN HÌNH

- Trang bị modem hiên đại 2 băng tầng: 2.4GHz và 5GHz
- Đươc tặng thêm từ 1-2 tháng cước sử dụng khi đóng cước từ 6 tháng trở lên
- Ký hơp đồng tận nhà hoặc qua Zalo với thủ tục đơn giản (chỉ cần CMND)
- Được bảo hành thiết bị miễn phí trọn đời
- Có nhân viên hỗ trợ tư vấn nhiệt tình miễn phí

Ưu điểm lắp mạng wifi Viettel

Viettel VĨNH LONG

- Khách hàng chỉ cần cung cấp bản sao GPKD, CCCD, chử ký, con dấu của người đại diện doanh nghiệp 
- Nhân viên Viettel lên Hợp đồng điện tử (online ) nhanh chóng
- Kỹ thuật liên hệ qua điện thoại với khách hàng -> lên lich lắp đặt trong ngày

thủ tục lắp mạng wifi Viettel

NHANH CHÓNG - NHIỆT TÌNH - HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG

- Thương hiệu Uy tín, sự lựa chọn hàng đầu của CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIÊP.
- Hỗ trợ tại 63 Tỉnh/TP trên khắp cả nước
- Hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu doanh nghiệp

tại sao khách hàng luôn tin tưởng?

LIÊN HỆ TƯ VẤN

LIÊN HỆ TƯ VẤN

GÓI CƯỚC INTERNET VIETTEL
CÁ NHÂN

HOME

 • Tốc độ 100 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 1 Mbsp
 • IP động
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

165.000 đ/tháng

SUN1T

 • Tốc độ 150 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 2 Mbsp
 • IP động
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

180.000 đ/tháng

STAR1T

 • Tốc độ 150 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 1 Mbsp
 • IP động
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Vùng phủ 1 AP
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

210.000 đ/tháng

STAR2T

 • Tốc độ 250 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 2 Mbsp
 • IP động
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Vùng phủ 2 AP
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

245.000 đ/tháng

STAT3T

 • Băng thông không giới hạn
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 10 Mbsp
 • IP động
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Vùng phủ 2 AP
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

299.000 đ/tháng

SUN2T

 • Tốc độ 250 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 10 Mbsp
 • IP động
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

229.000 đ/tháng

SUN3T

 • Băng thông không giới hạn
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 10 Mbsp
 • IP động
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

279.000 đ/tháng

LIÊN HỆ TƯ VẤN

GÓI CƯỚC INTERNET VIETTEL
DOANH NGHIỆP NHỎ

PRO 300

 • Tốc độ 300 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 1 Mbsp
 • IP động
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

350.000 đ/tháng

PRO 600

 • Tốc độ 600 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 2 Mbsp
 • IP động
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

500.000 đ/tháng

MESH PRO 300

 • Tốc độ 300 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 1 Mbsp
 • IP động
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Vùng phủ 1 AP
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

450.000 đ/tháng

MESH PRO 600

 • Tốc độ 600 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 2 Mbsp
 • IP động
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Vùng phủ 2 AP
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

650.000 đ/tháng

MESH PRO 1000

 • Tốc độ 1000 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 10 Mbsp
 • IP động
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Vùng phủ 2 AP
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

880.000 đ/tháng

PRO 1000

 • Tốc độ 1000 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 10 Mbsp
 • IP động
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

700.000 đ/tháng

LIÊN HỆ TƯ VẤN

GÓI CƯỚC INTERNET VIETTEL
DOANH NGHIỆP LỚN

F90 N

 • Tốc độ 120 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 4 Mbsp
 • IP động
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

440.000 đ/tháng

F90 BASIC

 • Tốc độ 120 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 2 Mbsp
 • 01 IP WAN tĩnh
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

660.000 đ/tháng

F90 PLUS

 • Tốc độ 120 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 6 Mbsp
 • 01 IP WAN tĩnh
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

880.000 đ/tháng

F200 N

 • Tốc độ 200 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 4 Mbsp
 • 01 IP WAN tĩnh
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

1.100.000 đ/tháng

F500 PLUS

 • Tốc độ 500 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 50 Mbsp
 • 01 IP WAN tĩnh
 • 02 Block IP/30
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

17.600.000 đ/tháng

 • Tốc độ 500 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 40 Mbsp
 • 02 IP WAN tĩnh
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

13.200.000 đ/tháng

F500 BASIC

F300 N

 • Tốc độ 300 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 16 Mbsp
 • 01 IP WAN tĩnh
 • 01 Block IP/30
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

6.050.000 đ/tháng

 • Tốc độ 200 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 12 Mbsp
 • 01 IP WAN tĩnh
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

4.400.000 đ/tháng

F200 PLUS

F300 BASIC

7.700.000 đ/tháng

 • Tốc độ 300 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 22 Mbsp
 • 01 IP WAN tĩnh
 • 01 Block IP/30
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

F600 PLUS

40.000.000 đ/tháng

 • Tốc độ 600 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 60 Mbsp
 • 01 IP WAN tĩnh
 • 02 Block IP/30
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

F1000 PLUS

50.000.000 đ/tháng

 • Tốc độ 1000 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 100 Mbsp
 • 01 IP WAN tĩnh
 • 02 Block IP/30
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

F200 BASIC

 • Tốc độ 200 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 8 Mbsp
 • IP WAN tĩnh
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

2.200.000 đ/tháng

F300 PLUS

 • Tốc độ 300 Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 30 Mbsp
 • IP WAN tĩnh
 • 02 Block IP/30
 • Hạ tầng AON/GPON
 • Đóng cước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng cước 12 tháng tặng 2 tháng

9.900.000 đ/tháng

GÓI CƯỚC TRUYỀN HÌNH VIETTEL

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Truyền hình Viettel TV360

 • – Khách hàng sử dụng TV360 theo 2 hình thức:
 • 1- Không kèm Box (cài đặt App TV360 trên tivi thông minh)
 • 2- Có kèm Box (cài đặt TV360 trên Box của Viettel cung cấp)
 • – Tiện ích:
 • Tua lại 2h và xem lại 7 ngày nhiều kênh yêu thích
 • Hơn 140 kênh truyền hình trong nước và quốc tế
 • Kho nội dung: Phim, ca nhạc, thiếu nhi, hài, thể thao
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng miễn phí
 • Đóng trước 12 tháng tặng 02 tháng miễn phí

TV360 APP
10.000 đ/tháng
140 Kênh

TVBOX 360
54.000 đ/tháng
140 Kênh

LIÊN HỆ TƯ VẤN

HOTLINE VIETTEL VĨNH LONG

HOTLINE: 0333.404.339 (LÊ THÀNH KHIÊM - TƯ VẤN LẮP WIFI VIETTEL )
GIỜ LÀM VIỆC: 7h00 – 21h00 - Tất cả các ngày trong tuần
 • 1- Cửa hàng giao dịch Viettel Phường 9
 • Địa chỉ: Số 37A, Khóm 2, Phường 9, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

 • 2- Cửa hàng giao dịch Viettel Đinh Tiên Hoàng
 • Địa chỉ: Số 87 Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

 • 3- Cửa hàng giao dịch Viettel Tam Bình
 • Địa chỉ: 158A Võ Tấn Đức, Khóm 2, Thị Trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

 • 4- Cửa hàng giao dịch Viettel Bình Minh
 • Địa chỉ: Khóm 5, Phường Cái Vồn, Thị Xã Bình Minh, Vĩnh Long

 • 5- Cửa hàng giao dịch Viettel Bình Tân
 • Địa chỉ: Số 606, Tổ 16, Tân Thuận, Tân Quới, Bình Tân, Vĩnh Long

 • 6- Cửa hàng giao dịch Viettel Phú Quới
 • Địa chỉ: Số 25K1 Thạnh Hưng, Hòa Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

 • 7- Cửa hàng giao dịch Viettel Long Hồ
 • Địa chỉ: Quốc Lộ 53, Khóm 1, Thị Trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

 • 8- Cửa hàng giao dịch Viettel Bắc Cổ Chiên
 • Địa chỉ: Số 173/13 Thanh Mỹ 1, Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long

 • 9- Cửa hàng giao dịch Viettel Trà Ôn
 • Địa chỉ: Số 63 Thống Chế Điều Bát, khu 4, TT Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

 • 10- Cửa hàng giao dịch Viettel Mang Thít
 • Địa chỉ: Số 40, Tổ 14, Phạm Hùng, Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

 • 11- Cửa hàng giao dịch Viettel Vũng Liêm
 • Địa chỉ: C21 - C22 , Khóm 2, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

 • 12- Cửa hàng giao dịch Viettel Hiếu Phụng
 • Địa chỉ: Số 249 Ấp Nhơn Ngãi, Hiếu Phụng, Vũng Liêm, Vĩnh Long

 • CAM KẾT
 • - Viettel Vĩnh Long đảm bảo sẽ kết nối mạng cho khách hàng chậm nhất là sau 24 giờ ký hợp đồng.
 • - Lắp mạng WIFFI VIETTEL tại các huyện:(Bình Tân, Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm); thị xã Bình
 • Minh, Thành phố Vĩnh Long

DANH SÁCH CỬA HÀNG VIETTEL VĨNH LONG

GIỚI THIỆU VIETTEL TELECOM

LIÊN HỆ TƯ VẤN

DANH HIỆU - GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ

 • - Top 15 doanh nghiệp viễn thông phát triển nhanh nhất thế giới,
 • - Xếp thứ 28 trên top 150 nhà mạng có giá trị nhất thế giới, với giá trị thương hiệu đạt 5,8 tỷ USD, đứng số 1 tại Đông Nam Á và thứ 9 tại Châu Á
 • - Chứng nhận “Best in Test” từ Công ty đo kiểm viễn thông hàng đầu thế giới Umlaut 2020
 • - Giải Bạc sản phẩm viễn thông mới xuất sắc nhất của giải thưởng Kinh doanh quốc tế 2020 cho gói data siêu tốc ST15K
 • - Nhà cung cấp dịch vụ của năm tại các thị trường đang phát triển năm 2009 và Nhà cung cấp dịch vụ data di động tốt nhất Việt Nam – 2019 (Frost & Sullivan)
 • - Giải bạc hạng mục "Dịch vụ khách hàng mới của năm“ trong hệ thống giải thưởng quốc tế Stevie Awards 2014 cho Dịch vụ tổng đài tiếng dân tộc.

THẾ MẠNH VIETTEL 

 • - Gần 120.000 trạm phát sóng 2G- 5G được lắp đặt trên toàn quốc kể cả vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
 • - Mạng 4G lớn nhất Việt Nam với 45.000 trạm phát sóng, độ phủ đạt 97% dân số
 • - Hạ tầng cáp quang lớn nhất Việt Nam với hơn 380.000km;
 • - Hạ tầng Gpon lớn nhất Việt Nam với hơn 11 triệu cổng, cung cấp tới 100% số huyện, huyện đảo gần bờ và 95% số xã trên toàn quốc.
 • - Tiên phong trong cung cấp dịch vụ 5G. 

BẢN ĐỒ VIETTEL VĨNH LONG