Chính sách thanh toán giữa Thành viên (người bán: Hộ Kinh doanh) với khách hàng (gồm Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi) & Thanh toán online qua thẻ tín dụng/ghi nợ). 

1. Thanh toán giữa Thành viên (người bán: Hộ Kinh doanh) với Khách hàng

Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng hoặc hoàn thành việc đăng ký lắp đặt dịch vụ  (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Khách hàng đặt hàng bằng cách gọi trực tiếp, Zalo trên website Canthoviettel.com;

Bước 3: CanthoViettel xác nhận thông tin Khách hàng;

Bước 4: Người bán (Đối tác/Viettel: Hộ Kinh doanh) cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng thông qua thỏa thuận trực tiếp 2 bên;

Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán cho Đối tác/Viettel (Đối tác/Viettel: Hộ Kinh doanh);

Cách 2: Thanh toán online qua thẻ tín dụng/ghi nợ:

CanthoViettel chấp nhận thanh toán thẻ của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam với điều kiện phải là thẻ của thương hiệu thẻ Visa hoặc Master Card.

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Khách hàng đặt hàng bằng cách gọi trực tiếp, Zalo trên website Canthoviettel.com;

Bước 3: Khách hàng lựa chọn tài khoản thanh toán và xác nhận thanh toán;

Bước 4: CanthoViettel xác nhận thông tin Khách hàng;

Bước 5: Người bán (Đối tác/Viettel: Hộ Kinh doanh) cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng thông qua thỏa thuận trực tiếp 2 bên;

Bước 6: Khách hàng nhận sản phẩm, dịch vụ và sử dụng;

   CanthoViettel cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán của khác hàng.

Cách 3: Thanh toán tại Cửa hàng giao dịch của Viettel Cần Thơ (Nơi gần nhất)