1. Mục đích thu thập thông tin khách hàng

–  Việc thu thập dữ liệu khách hàng chủ yếu bao gồm: hình ảnh CMND/CCCD, email, điện thoại. Đây là các thông tin mà CanthoViettel.com cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ của Viettel. Vì CanthoViettel là nơi cung cấp các dịch vụ thuộc Viettel. 

2. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

  • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng đăng ký bao gồm: dịch vụ cố định (lắp đặt internet Viettel, truyền hình viettel,…), dịch cụ di động (sim số, data 4G,…), hóa đơn điện tử, chử ký số,…;

  • Gửi các thông báo về hoạt động hỗ trợ giữa khách hàng và Viettel;
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Viettel.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

–  Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật.Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Viettel theo thời hạn quy định của Luật Kế toán.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân khách hàng

·Tổng Công ty Viễn thông Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

·Địa chỉ: Số 01 phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

·Hotline hỗ trợ Khách hàng: 1800 8098 (miễn phí)

5. Cách thức Khách hàng chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

– Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng liên hệ tại các cửa hàng Viettel Cần Thơ trực tiếp trên địa bàn.